Aktivity na horolezecké stěně

Ohlédnutí do minulosti - Lezení s mládeží a dospělými se věnujeme ve spolupráci s horolezeckým oddílem Atlas Opava již od roku 1993, kde jsme začínali na horolezecké stěně v tělocvičně ZŠ Mařádkova, kterou jsme si svépomocí vybudovali. Od roku 2000 je stěna přestěhována do malé tělocvičny na Masarykovu střední zemědělskou školu v Opavě. Purkyňova ul. č. 12.,kde ji provozuje HK ATLAS OPAVA společně s námi. Provozní doba a podmínky provozu na webu www.atlas.opava.cz

stena1 stena2 stena2

CO JE LEZENÍ Přirozený pohyb vzhůru, je to sport vhodný pro všechny věkové kategorie, skýtá člověku obrovské vnitřní zážitky, zaručuje a vytváří dobrou náladu.

KDE Lezecká stěna - malá tělocvična – MSŠZe a VOŠ v Opavě Purkyňova 12.Opava

KOMU JE URČENO žákům a studentům ZŠ, SŠ, VŠ, veřejnosti všem zájemcům o lezení

CO SE NAUČÍTE používat horolezecký úvaz a základní pomůcky k jištění spolulezce, vázat uzly používané při lezení, slaňovat, prusíkovat, jistit. Získáte základní zkušenosti s lezením, které je možno dál využít a rozšířit na skále. Samotnému lezení předchází lezecké a pohybové hry. Vlastní lezení bude prováděno na lanech natažených s horním jištěním, tzn. s minimální možností pádu. Každému lezci bude zapůjčeno: úvazek a jistící prostředky. Obuv každý vlastní (nejlépe staré černé kopačky s uřezanými špunty.)

A CO JEŠTĚ lezení může motivovat mladé lidi k sebeovládání pomocí nevšedních zážitků, může být návodem k alternativnímu trávení volného času, zpestření jednotvárnosti všedních dnů a inspirací, jak trávit volný čas, možností k získání společných prožitků ve skupině i individuálních

PRAKTICKÉ INFORMACE horokroužky, provoz veřejnost, horoškolka, časy a vstupy najdete na http://atlas.opava.cz/